Roboty ziemne Bydgoszcz | "TRANS ADAM" Adam Urbański ul. Gdańska 156 | 85-674 Bydgoszcz | tel.: 600 152 837 | e-mail: [email protected]

Roboty ziemne

Roboty ziemne Bydgoszcz


Wykonujemy roboty ziemne na terenie Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego. Nasze prace ziemne zaczynają się od wykopów fundamentów po skomplikowane bodowy pod budowę wielkich centrum handlowych, wieżowców oraz innych budynków wielkopowierzchniowych. W zakres robót ziemnych wchodzą: korytowanie terenu, zasypki, odkrywki, wykopy pod kanalizacje, budowę szamb oraz zakładanie trawników oraz inne wymyślne prace ziemne.

Świadczymy prace ziemne związane bezpośrednio z kształtowaniem oraz rekultywacją terenu, zbieranie humusu czy wymiana gruntu. Oferujemy również budowę szamb, wykopy pod kanalizacje, a także zakładanie trawników. Prowadzimy sprzedaż ziemi z wykopu, ziemi ogrodowej, piasku, kruszyw i innych materiałów sypkich.

Jesteśmy specjalistami, dlatego nasze roboty ziemne(prace ziemne) wykonuje się zawsze na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pełna dokumentacja projektu robót ziemnych oraz wyburzenia dla dużych obiektów np. parku lub osiedla, powinna zawierać:

  1. orientacyjny plan warstwicowy, przedstawiający położenie obiektu w stosunku do terenów otaczających, wykonany w odpowiednej skali.
  2. plan sytuacyjny, na którym za pomocą układu warstwic lub rzędnych wysokości przedstawione jest istniejące i projektowane ukształtowanie terenu. Plan robót ziemnych wykonuje się w zależności od rozmiarów prac ziemnych, powinien on być nawiązany do stałych punktów wysokościowych.
  3. Obliczenia i bilans mas ziemnych (czarnoziem, ziemia, żwir, piasek) wykonany dla robót ziemnych liniowych w postaci wykresu, a dla powiedzeniowych w formie planu. Następnie obliczamy i zestawiamy koszt transportu mas ziemnych, kruszywa, czarnoziemu, piasku itp.
  4. Kosztorys zawierający szczegółowe wyliczenia kosztu wykonania robót ziemnych w podziałem na koszty robocizny (harmonogram prac ziemnych), materiałów takich jak kruszywa oraz ciężkiego sprzętu tj. koparki, wywrotki, ciężarówki itp.
  5. Wyniki badań geotechnicznych gruntu jest niezbędny zarówno projektowi, jak i wykonawcy. Bez znajomości cech fizycznych i mechanicznych gruntu naturalnego oraz zachodzących w nim procesów niemożliwe jest prawidłowe zaprojektowanie obliczanie i wykonanie robót ziemnych!